Vesikaivot
Lämpökaivot
Pumppuasennus
Kesäasunnon vesilaitteet
Erikoistyöt

YhteystiedotLÄMPÖKAIVOT

Maalämpökaivot voidaan ketterillä vaunuporauskoneilla sijoittaa ahtaallakin tontilla aina oikeaan paikkaan, mahdollisimman lähelle rakennuksen lämpöpumppua, jolloin vaakatason putkistolinja ei aiheuta kustannuksia ja ympäristövauriot jäävät vähäisiksi.

Tarvittavan lämmönkeruureiän määrä (syvyys) on helppo laskea, kun ensin tiedetään rakennuksen kokonaislämmöntarve kW, josta 2/3 otetaan kallioperästä. Kallioperästä saadaan lämpöä 3° C lämpöerolla noin 40-50 W / metri.
Esim. jos kokonaislämmöntarve on 9 kW tarvitaan porareikää vähintään 130 m + maan ja vesipinnan välinen tyhjä osuus.
Lämpöpumpun koko voidaan valita suoraan valmistajan laatimista taulukoista. Tai laskea tarkoitukseen laaditulla tietokoneohjelmalla.

Maalämpöurakka voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan:
 1. Reiän poraus lämmönkeruuputkiston asennus ja lämpönestetäyttö putkiin.
 2. Kokonaisurakkana: reiänporaus, lämmönkeruuputkisto ja lämpöpumppu asennettuna ja koekäytettynä ns. avaimet käteen toimituksena.


Telavaunu kuljetusasennossa


porausvalmiina